Visie en missie

 

De kracht van Neie Naober is dat wij weten wat er leeft en speelt op lokaal-, buurt- en dorpsniveau. We zijn actief betrokken, halen vragen op bij inwoners en bij onze samenwerkingspartijen. Vanuit onze kennis en vaardigheden op welzijnsgebied zijn wij de verbinding tussen organisaties en inwoners. We kennen en organiseren de sociale infrastructuur en brengen informele en formele partijen bij elkaar.

We gaan uit van de eigen kracht en het eigen talent van mensen. Iedereen kan zich op zijn of haar manier ontwikkelen en naar vermogen een bijdrage leveren aan een positieve, veilige leefomgeving. Neie Naober sluit aan bij bewonersinitiatieven en stimuleert ze. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Onze missie is inwoners ondersteunen en motiveren om vanuit eigen kracht hun eigen mogelijkheden regie te nemen over hun leven en met elkaar te zorgen voor een leefbare, sterke samenleving. Dit doen we vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook dat zij van betekenis kunnen zijn voor het leven van hun naasten.