Cliëntenraad

Gezocht: leden voor cliëntenraad

Woont u in de gemeente Tynaarlo en wilt u actief meedenken over de dienstverlening van Neie Naober? Meld u dan aan voor onze cliëntenraad!

Wie we zijn

De Cliëntenraad van Neie Naober is een onafhankelijk orgaan en belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van Neie Naober. De Cliëntenraad is een platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert zij het management over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd.

Wat we doen

De Cliëntenraad bestaat uit leden, die zich verbonden voelen met de dienstverlening van Neie Naober en het werkgebied. Jaarlijks stelt de raad een werkplan op met de agenda en activiteiten voor het komende jaar. De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarvan een aantal malen met de manager van Neie Naober. Daarnaast leggen de leden regelmatig werkbezoeken af. Zo komen ze in contact met cliënten en horen ze wat er bij hen speelt.

Geheimhouding

De leden van de Cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen; ook na beëindiging van het lidmaatschap.

Meer weten?

De Cliëntenraad hoort graag uw mening over de dienstverlening van Neie Naober; wat is goed, wat kan beter, wat mist u in het aanbod? Laat het ons weten! Of wilt u meer informatie over de Cliëntenraad? Neem dan contact op via info@neienaober.nl  (o.v.v. cliëntenraad) of via telefoonnummer 0592 749332.

Postadres

Cliëntenraad Neie Naober
Postbus 50
9460 AB Gieten