Buurtbemiddeling

Iedereen kan te maken krijgen met ergernissen of ruzie met de buren. Vaak beginnen irritaties klein. Je ergert je aan het gedrag van je buren door bijvoorbeeld harde muziek, hondengeblaf of een verkeerd geparkeerde auto. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing, maar dat lukt niet altijd. Is de relatie met je buren verslechtert en dreigt dit te escaleren? Laat het niet zo ver komen en schakel buurtbemiddeling in. Na bemiddeling verbetert het contact tussen buren vaak aanzienlijk.  

Hoe helpen wij jou?

Onze getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars helpen om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars luisteren naar beide partijen. Ze geven geen oordeel, maar helpen bij het maken van afspraken. Zelf samen een oplossing bedenken vergroot de kans dat beide buren afspraken naar tevredenheid nakomen. De bemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling inschakelen

Ervaar je problemen met je buren en kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met Marieke ten Buur: m.tenbuur@neienaober.nl of (06) 265 439 02.

Buurtbemiddeling kan kosteloos worden ingeschakeld.

 

contact