Voorlichtingslessen preventiemenu

In 2018 heeft de Rijksoverheid samen met maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken om te werken aan gezondheid. Voor gemeenten is er een lokaal preventieakkoord.  Daarin staan afspraken rondom roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Ook wordt het op die manier mogelijk om aandacht te hebben voor achterliggende problemen zoals schulden, armoede en eenzaamheid.

We doen dat samen! ‘We’ heeft betrekking op iedereen die een bijdrage wil en kan leveren aan de uitvoering van dit preventieakkoord. Niet iedereen hoeft daarbij overal aan mee te werken. Ieder draagt, naar eigen kunnen, een steentje bij. Dit kan als inwoner, als vrijwilliger en als leerling van de middelbare school. Wij vinden het daarbij belangrijk dat het om mensen zelf gaat, wat maakt hun leven betekenisvol.

Het jongerenwerk van Neie Naober kan naar behoefte van de school voorlichtingslessen geven over verschillende thema’s. Thema’s kunnen zijn: online veiligheid, jeugdcriminaliteit, middelengebruik en eenzaamheid. De jongerenwerkers van Neie Naober gaan graag het gesprek aan met scholen om aan te sluiten op de behoefte van jongeren.